pARAFIA N.M.P. KRÓLOWEJ POLSKI

                      

                               Zapraszamy do zapoznania się z ofertą różnorodnych rekolekcji w CFR ARKA w Gródku nad Dunajcem.  Możemy znaleźć w naszym Domu czas na refleksję, modlitwę i nade wszystko medytację SŁOWA BOŻEGO (szczególnie w rytmie lectio divina), które jest światłem pośród różnych historii, lęków i niepokoju. Praktyka pokazuje, że czas na rekolekcjach poza miejscem codziennego życia przynosi bardzo pozytywne owoce.

                       Niech Maryja, Matka Wcielonego Słowa prowadzi nas do centrum życia – Jezusa Chrystusa.Zapisy na rekolekcje przez formularz na naszej stronie: https://www.cfr-arka.pl/rekolekcje.html   Telefonicznie: tel.: (004818) 440 13 00 / tel.: +48 605 088 112

 
 

++++++++++++

PROGRAM  REKOLEKCJI  WIELKOPOSTNYCH

        DOBRYNIN 25 III  – 29 III  2023 r.

SOBOTA  25 III 

            godz. 1800  Rozpoczęcie Rekolekcji Parafialnych: Msza Święta z Nowenną i nauka dla wszystkich

NIEDZIELA  26 III

            godz. 730    – Msza Święta i nauka stanowa dla rodziców

            godz. 930    – Msza Święta i nauka stanowa dla rodziców

            godz. 1100   – Msza Święta i nauka stanowa dla dzieci szkół podstawowych 

            godz. 1330   – Msza Święta i nauka dla Seniorów ( z udzieleniem Sakramentu chorych ).

                                 Od godziny 1230 spowiedź święta, a po Mszy spotkanie integracyjne w sali na plebanii.

            godz. 1500   – Gorzkie Żale z kazaniem pasyjnym, Msza Święta i nauka stanowa dla młodzieży.

PONIEDZIAŁEK  27 III

            godz. 800   – Msza Święta z nauką dla wszystkich

            godz. 930   – nabożeństwo z nauką stanową dla dzieci ze szkół podstawowych  

            godz. 1100  – nauka dla młodzieży Zespołu Szkół w Rzemieniu  ( w szkole)

            godz. 1800  – Msza Święta z nauką ogólną  

WTOREK 28 III                        

DZIEŃ SPOWIEDZI ŚWIĘTEJ

            godz.   800 – Msza Święta z nauką dla wszystkich

            godz.   900 – 1200  SPOWIEDŹ, z przerwą o godz. 1030.

            godz. 1030Nabożeństwo pokutne dla dzieci ze szkół podstawowych.

            godz. 1100  Nauka dla młodzieży Zespołu Szkół CKR w Rzemieniu (w szkole)

            godz. 1430  – 1800  SPOWIEDŹ z przerwą o godzinie 1600 .

            godz. 1800 – Msza Święta z nauką dla wszystkich

ŚRODA 29 III

            Godz. 730  –  Godzinki do NMP

            godz.   800  – Msza Święta i nauka dla dorosłych na zakończenie Rekolekcji

            godz.   900  – Msza Święta i nauka na zakończenie Rekolekcji dla dzieci szkół podstawowych 

            godz. 1100   – Msza Święta i nauka na zakończenie Rekolekcji dla młodzieży ZSCKR

            godz. 1800  – Msza Święta i nauka dla dorosłych na zakończenie Rekolekcji

S Z C Z Ę Ś Ć  B O Ż E

 
 

Oświadczenie Przewodniczacego KEP w sprawie publikacji na temat św. Jana Pawła II

 

OŚWIADCZENIE PRZEWODNICZĄCEGO KONFERENCJI EPISKOPATU POLSKI W ZWIĄZKU Z PUBLIKACJAMI DOTYCZĄCYMI METROPOLITY KRAKOWSKIEGO KARD. KAROLA WOJTYŁY

Święty Jan Paweł II to jeden z najwybitniejszych papieży i największych Polaków. Jego papieskie przepowiadanie, apostolskie wizyty, a także wysiłki dyplomatyczne przyczyniły się do wzrostu duchowego milionów ludzi na całym świecie. Dla nich Papież Polak był i pozostaje moralnym punktem odniesienia, nauczycielem wiary, a także orędownikiem w niebie.

W tym świetle szokujące są próby zdyskredytowania jego osoby i dzieła, podejmowane pod pozorem troski o prawdę i dobro. Autorzy tych dyskredytujących głosów podjęli się oceny Karola Wojtyły w sposób stronniczy, często ahistoryczny, bez znajomości kontekstu, bezkrytycznie uznając tworzone przez Służby Bezpieczeństwa dokumenty za wiarygodne źródła. Nie wzięli przy tym pod uwagę istniejących raportów i opracowań, które rzetelnie ukazują jego słowa i czyny. Członkowie Rady Stałej Konferencji Episkopatu Polski już raz podkreślili (18 listopada 2022 roku), że medialny atak na kard. Karola Wojtyłę, a następnie Papieża Polaka i jego pontyfikat ma swoje głębsze przyczyny.

Chciałbym w tym miejscu wyrazić moje serdeczne podziękowanie tym wszystkim, którzy w ostatnim czasie bronią dziedzictwa i osoby św. Jana Pawła II, który m.in. przyczynił się do wyzwolenia Polski i innych państw spod sowieckiego komunizmu. To właśnie poczynając od decyzji Jana Pawła II, Kościół podjął zdecydowany wysiłek powołania struktur i opracowania jednoznacznych procedur, by zapewnić bezpieczeństwo dzieciom i młodzieży, należycie ukarać winnych przestępstw seksualnych, a przede wszystkim wspomóc osoby skrzywdzone. Wydając dokument Sacramentorum sanctitatis tutela dla całego Kościoła, który uznaje krzywdę wyrządzoną dziecku w sferze seksualnej za jedno z najcięższych przestępstw, Jan Paweł II zobowiązał wszystkie episkopaty świata do wprowadzenia szczegółowych norm postępowania w takich przypadkach. Była to decyzja ze wszech miar bezprecedensowa i przełomowa.

Obrona świętości i wielkości Jana Pawła II nie oznacza, oczywiście, twierdzenia, że nie mógł on popełniać błędów. Bycie pasterzem Kościoła w czasach podziału Europy na Zachód i blok sowiecki oznaczało konieczność mierzenia się z niełatwymi wyzwaniami. Trzeba też być świadomym tego, że w tamtym okresie obowiązywały, nie tylko w Polsce, inne niż dzisiaj prawa, inna była świadomość społeczna i zwyczajowe sposoby rozwiązywania problemów. Wzywam zatem wszystkich ludzi dobrej woli, by nie niszczyć wspólnego dobra, a do takiego należy niewątpliwie dziedzictwo Jana Pawła II. Polacy winni pamiętać o błogosławieństwie, jakie Opatrzność dała nam za sprawą tego Papieża.

Warszawa, 9 marca 2023 roku

✠ Stanisław Gądecki

Arcybiskup Metropolita Poznański

Przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Niedziela Ad Gentes. „Z misjonarzami budujemy Kościół”.

Niedziela Ad Gentes. "Z misjonarzami budujemy Kościół"

fot. Ewa Biedroń

Misje potrzebują naszej modlitwy i konkretnego wsparcia – mówi dyrektor Dzieła Misyjnego Diecezji Tarnowskiej ks. Krzysztof
Czermak. Duchowny niedawno wrócił z Republiki Konga i był gościem audycji 'Rozgryźć Kościół’.
Rola misjonarzy jest bardzo duża – podsumował ks. Krzysztof Czermak.

– Ludzie ufają naszym misjonarzom. Są autorytetami dla wiernych. To widać na każdym kroku. W diecezji mamy mniej księży, ale ciągle oczekujemy na nowe powołania misyjne. To, że jest nas mniej to nie znaczy, że nie będziemy się dzielić tym co mamy. Kilka dni temu bp Andrzej Jeż wrócił do tego tematu i jasno zadeklarował, że mniej księży, nie jest żadnym powodem, żeby nie dzielić się powołaniami z Kościołem powszechnym. „Z misjonarzami budujemy Kościół” to hasło Dnia Modlitwy, Postu i Solidarności z Misjonarzami. Będziemy go obchodzić w drugą niedzielę Wielkiego Postu.

To okazja, by wesprzeć modlitewnie i finansowo 1 743 polskich misjonarzy posługujących w 99 krajach świata. Ich codzienne dzieła ewangelizacyjne, charytatywne, edukacyjne i medyczne mogą rozwijać się dzięki naszej modlitwie i jałmużnie. W tym gronie są także tarnowscy misjonarze.

Do niektórych proboszczów wielu parafian zwraca się z tytułem tata. W mentalności afrykańskiej to słowo oznacza to samo co u nas. To ktoś, kto
jest bliski człowiekowi. Kiedy słyszy się, że tak ludzie się zwracają do księdza to buduje, i widać, że misja tego konkretnego misjonarza się spełnia.

 Aby przeczytać całość, kliknij TUTAJ.      ( przeniesiesz się  stronę RDN: https://rdn.pl/158473/niedziela-ad-gentes-z-misjonarzami-budujemy-kosciol/)

                                                                                      ++++++++++++++++++++++++++++

 

Warszawa, dnia 16 lutego 2023 roku

APEL PRZEWODNICZĄCEGO KONFERENCJI EPISKOPATU POLSKI
W ZWIĄZKU Z PIERWSZĄ ROCZNICĄ AGRESJI ROSYJSKIEJ NA UKRAINĘ

W piątek 24 lutego br. minie rok od zbrodniczej napaści Rosji na Ukrainę. Do tej pory wojna pochłonęła setki tysięcy osób, nie tylko żołnierzy, ale również cywilów, w tym kobiety, dzieci i osoby starsze. Miliony osób straciły domy i zostały zmuszone do ucieczki w poszukiwaniu pomocy i bezpiecznego schronienia. W ewangelicznym geście miłosiernego samarytanina, otworzyliśmy z hojnością nasze domy i serca. Granice Polski przekroczyło 8,5 mln uchodźców wojennych, a duża część z nich znalazła w naszej ojczyźnie pomoc i schronienie. Osoby prywatne oraz instytucje przystąpiły do niesienia pomocy potrzebującym. Kościół w Polsce, za pośrednictwem Caritas Polska i Caritas diecezjalnych udzielił wsparcia w różnej formie ponad 2 mln uchodźców. Wartość pomocy w postaci udzielenia schronienia, posiłków, paczek żywnościowych i darów rzeczowych oraz wsparcia integracyjnego wyniosła ok. 337 mln zł. Od pierwszych dni wojny Caritas udziela wsparcia rzeczowego w Ukrainie, wysyłając transporty pomocy humanitarnej o wartości ok. 260 mln zł.

Po roku bohaterskiej obrony Ukrainy wojna trwa nadal, przynosząc kolejne ofiary i dalsze zniszczenia. Ukraińcy wciąż potrzebują naszej pomocy. Z tego powodu, zwracam się z apelem do księży biskupów, kapłanów, osób życia konsekrowanego i wszystkich wiernych świeckich, aby w piątek 24 lutego br. we wszystkich kościołach w Polsce wznieść modlitwy w intencji sprawiedliwego pokoju w Ukrainie, a w niedzielę 26 lutego br., po każdej Mszy Świętej, zorganizować zbiórkę środków finansowych, które za pośrednictwem Caritas
Polska, zostaną przeznaczone na pomoc ofiarom wojny. Ufam, że dzięki modlitwie – już wkrótce – będziemy cieszyć się sprawiedliwym pokojem w Ukrainie, a dzięki naszemu wsparciu materialnemu, żaden z naszych braci i sióstr Ukraińców nie pozostanie bez pomocy.

✠ Stanisław Gądecki
Arcybiskup Metropolita Poznański
Przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski


Komunikat Biskupa Tarnowskiego w związku ze śmiercią papieża seniora Benedykta XVI

Umiłowani Diecezjanie!

Wraz z całym Kościołem powszechnym składamy dziękczynienie Trójjedynemu Bogu za dar osoby i posługę papieża seniora Benedykta XVI. Nie sposób objąć wszystkich wymiarów jego doniosłego życia, twórczości i posługi. Z całą pewnością Benedykt XVI był jednym z najwybitniejszych następców św. Piotra ostatnich stuleci, człowiekiem głębokiej i porywającej wiary, genialnym teologiem, który pozostawił po sobie przebogatą spuściznę myśli i nauczania. Jako kardynał należał do najbliższych i bardzo oddanych współpracowników św. Jana Pawła II. Przy różnych sposobnościach okazywał też wielką życzliwość i szacunek do Polski i Polaków. Jako kardynał odwiedził naszą tarnowską diecezję – uczestniczył 10 maja 2003 roku w jubileuszowych uroczystościach w Szczepanowie z okazji 750-tej rocznicy kanonizacji Świętego Stanisława Biskupa i Męczennika. Spuścizna życia oraz pontyfikat tego wielkiego Papieża, wypełnione bezgraniczną miłością do Chrystusa i Kościoła, stanowią mocną inspirację dla kolejnych pokoleń uczniów Chrystusa.
W najbliższy wtorek, tj. 3 stycznia, będzie sprawowana za zmarłego papieża seniora Benedykta XVI Msza święta o godz. 18.00 w bazylice katedralnej w Tarnowie. Wszystkich diecezjan zapraszam do włączenia się w modlitwę w jego intencji. Niech Trójjedyny Bóg, który jest źródłem i dawcą wszelkiego życia, pozwoli mu radować się pełnią chwały zbawionych.

Z pasterskim błogosławieństwem

† Andrzej Jeż
BISKUP TARNOWSKI

Tarnów, 31 grudnia 2022 r

Copyright © Parafia Dobrynin 2023