Ogłoszenia

   N I E D Z I E L A   N A J Ś W I Ę T S Z E J   T R Ó J C Y   –   26 maja 2024  r.

 1. Dzisiaj Msze Święte o godz.:730, 930, 1100, i o 1530. Dzień dziękczynienia w Polsce. Dzień Matki. Kończy się okres Komunii św. wielkanocnej. O godz. 1500 nabożeństwo majowe.
 1. W tygodniu:

Codziennie nabożeństwo majowe o godz. 1800 , a w czwartek o godz. 1500.

          – Środa – Wspomn. Św. Urszuli Ledóchowskiej, dziew. O godz. 1800 Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy.

          – Czwartek – UROCZYSTOŚĆ  NAJŚWIĘTSZEGO CIAŁA i KRWI  CHRYSTUSA.       Msze Święte o godz.730, 1000, 1530. Po Mszy Św. o godz. 1000   będzie uroczysta procesja eucharystyczna. To święto obowiązkowe. 

Taca będzie przeznaczona na hospicja i wyznaczone cele charytatywne.         

– Piątek – Przed majówką nabożeństwo do Miłosierdzia Bożego.

– Sobota – I czerwca. Po Mszy Św. porannej i od godz. 1730 nabożeństwo do NMP. (Wspomnienie św. Justyna, męczennika)

 1. W Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Pańskiej zapraszamy wszystkich Parafian do  udziału we Mszy Świętej i procesji eucharystycznej ze stacjami przy czterech ołtarzach.   Zapraszamy do udziału dzieci, grupy parafialne i organizacje społeczne.

     Za pobożne uczestnictwo w procesji eucharystycznej można zyskać odpust zupełny.    

         Od piątku Oktawa Uroczystości Bożego Ciała. Codziennie po Mszy Św. o godz. 1800  procesja eucharystyczna. W niedzielę po Sumie.

 1. Przyszła Niedziela w oktawie Bożego Ciała będzie I miesiąca czerwca. Po Mszy Św.    porannej wymiana tajemnic różańcowych.
 2. Oświadczenie Dyrektorów Wydziałów Katechetycznych.  „Sprzeciw wobec działań MEN”. 

Dyrektorzy Wydziałów Katechetycznych diecezji w Polsce obecni na konferencji pod kierownictwem Księdza Biskupa Wojciecha Osiala, Przewodniczącego Komisji Wychowania Katolickiego KEP, wyrażają stanowczy sprzeciw wobec działań Ministerstwa Edukacji Narodowej dotyczących szkolnych lekcji religii. Działania te układają się w pakiet zmian, które są jawną dyskryminacją dzieci i młodzieży uczestniczących w szkolnych lekcjach religii, ich rodziców oraz nauczycieli religii.

Dyrektorzy podkreślają, że wszelkie zmiany winny dokonywać się zawsze zgodnie z obowiązującym prawem, na drodze wzajemnego dialogu i w porozumieniu z wszystkimi Kościołami i związkami wyznaniowymi. Konieczne jest zawsze wypracowanie porozumienia strony rządowej z władzami Kościoła i związków wyznaniowych. Wynika to z zapisów w Ustawie o systemie oświaty, Konstytucji RP oraz Konkordatu.  Jedynie na drodze dialogu i współpracy można właściwie troszczyć się o rozwój młodych pokoleń Polek i Polaków.  

 1. Formą nierówności i niesprawiedliwego traktowania uczniów i nauczycieli religii jest wprowadzana przez Ministerstwo możliwość zwiększania grup poprzez łączenie uczniów z różnych klas i poziomów edukacyjnych: do 25 osób w klasach I-III i do 30 osób w klasach IV-VIII szkół podstawowych oraz w szkołach ponadpodstawowych. Nauczanie religii w grupach większych niż w przypadku innych lekcji ma charakter dyskryminacji i nie jest podyktowane dobrem ucznia. Ministerstwo planuje łączenie klas w grupy także bez uwzględniania wieku dzieci. Sytuacja, w której uczniowie z klas IV szkoły podstawowej znajdą się na jednej lekcji z uczniami klas VIII jest sprzeczna z wszelkimi zasadami psychologicznymi, pedagogicznymi i dydaktycznymi. Narusza to prawa ucznia, godność dziecka oraz krzywdzi je w procesie edukacji.
 2. Ministerstwo, pomimo licznych głosów sprzeciwu, bez żadnego porozumienia z Kościołem, podjęło decyzję, że ocena z religii od 1 września 2024 r. nie będzie wliczana do średniej ocen. W sposób rażący godzi to w podstawowe zasady dydaktyczne. Dziecko nie jest w stanie zrozumieć, dlaczego jego wysiłek na lekcjach religii nie jest doceniony w ten sam sposób, jak w przypadku innych przedmiotów.
 3. Zapowiadane przez Ministerstwo umieszczanie lekcji religii jedynie na początku i na końcu zajęć jest formą dyskryminacji, segregacji i nietolerancji wobec osób wierzących. Jest to krzywdzące wobec uczniów i ich rodziców. Godzi również w podstawowe prawa nauczycieli religii, określone m.in. w Karcie Nauczyciela.
 4. Dyrektorzy wyrażają sprzeciw wobec planów zmniejszenia ilości lekcji religii do jednej tygodniowo.

Nauczyciele religii aktywnie uczestniczą w realizacji szkolnych programów profilaktyczno-wychowawczych na wszystkich płaszczyznach w społeczności szkolnej.  Uczą miłości bliźniego, wrażliwości na potrzeby drugiego człowieka, dialogu, tolerancji, szacunku, kształtują postawy społeczne. Kształtują postawy proekologiczne, społeczne, dotyczące zdrowia fizycznego i  psychicznego. Troska nauczycieli religii o rozwój emocjonalny, społeczny i duchowy przekłada się na kondycję psychofizyczną uczniów.

Organizacja lekcji religii w przestrzeni szkolnej jest wypełnieniem konstytucyjnego prawa rodziców do wychowania i nauczania religijnego zgodnie ze swoimi przekonaniami (art. 53, ust. 3 Konstytucji). Jest też dla rodziców ułatwieniem, gdyż często zapracowani, z wielką trudnością doprowadzaliby dzieci na zajęcia przy parafii.

Wprowadzanie zmian w organizacji lekcji religii w szkole odbywa się do tej pory bez wymaganego przez prawo porozumienia Ministerstwa ze stroną kościelną.  Państwo demokratyczne powinno respektować prawa wszystkich obywateli – zarówno wierzących, jak i niewierzących.

Osoby odpowiedzialne za katechizację i szkolne nauczanie religii w Polsce proszą Rodziców i wszystkich ludzi dobrej woli o aktywne włączenie się w obronę obecności lekcji religii w polskiej szkole. Wysyłajmy do Ministerstwa nasz sprzeciw w tej sprawie na adres: kancelaria@men.gov.pl.

 1. Kolejny raz Całkiem Normalna Grupa z Dobrynina organizuje Spotkanie Młodych

    w dniach 14-15 czerwiec (Piątek – Sobota) Mając na uwadze przyszłe dobro naszej młodzieży, chce poruszyć obszar największych problemów i wyzwań w relacjach  młodych ludzi. ( szczegóły na stronie internetowej Facebooku i plakatach)

 1. Rodzice Klary serdecznie dziękują wszystkim Ofiarodawcom za złożone w minioną  niedzielę ofiary do puszek na leczenie ich dziecka, w kwocie około 10 000 zł.

    „Bóg zapłać” za posprzątanie świątyni i złożone ofiary. O posługę prosimy Rodziny: Herchel 4A, Kozioł 4 , Błachowicz 8, Rutkowski 7A, Łakomy 6.

SZCZĘŚĆ BOŻE

Copyright © Parafia Dobrynin 2023